Er du stille i klasserommet?

Har du noen gang lurt på hvordan hun som sitter i hjørnet og ikke sier så mye får en sekser på hver prøve? Hvordan han på andre siden av rommet kommer til hver bidige forelesning, men aldri husker noe teoretisk? Eller hvorfor noen er aktive, diskuterer og viser en god forståelse for teorien, men ikke helt klarer å videreformidle det på arket? Er det slik at vi er enten god på å snakke eller skrive, og kan vi mestre begge deler? I denne artikkelen skal vi gå nærmere inn på disse problemstillingene og hvorfor vi mennesker oppfører oss annerledes i klasserommet.

Hvilken elev er du?

Første steget til å forbedre deg selv som student er å vite hvilken type du er. Du tenker sikkert at dette er enkelt, og at du allerede vet godt hva slags student du er i klasserommet og med dine medstudenter. Men vi kjenner ofte oss selv dårligere enn vi tror, og vi blir ofte overrasket når vi finner ut hva slags student vi er. Vårt tips er å spørre en du studerer med. Det trenger ikke å være et direkte spørsmål, men en liten «snakker jeg for mye i timene?» vil gi deg en riktig pekepinn på hvordan du oppfører deg i timene.

Tips for de stille studentene

De stille studentene liker best å notere ned fra tavla, tenke for seg selv og observere andre som stiller spørsmål og er flinke til å fokusere. Men de tørr ofte ikke å si ifra når de lurer på noe eller ikke forstår noe. Det kan være ulike årsaker til dette, men det kan ofte lede til et problem i etterkant når de møter på et spørsmål i faget de ikke forstår. Hvis du ikke tørr å rekke opp hånden er vårt tips er å gå sammen med andre studenter, møte opp til gruppetimer eller å sende e-post eller besøke kontoret til din lærer eller professor i etterkant.

Tips for de høylytte studentene

De høylytte studentene er noen tøffe studenter som sitter på første rad og reiser opp hånden hver gang det er noe de ikke forstår, eller når foreleser sier noe feil. Det er ingenting galt med dette, men hvis det blir i overkant mye kan det bli irriterende for resten av klassen. Vårt tips er å gå sammen med andre studenter som liker å diskutere og gjøre dette etter timen. Ofte finner du også svar på spørsmålene dine i bøkene eller forelesers notater. Ved å forberede seg og følge med på notatene kan du ofte begrense spørsmålene du stiller under forelesningen.

Synergi i klasserommet

Et godt klassemiljø er et sted hvor alle kan være seg selv. De stille kan sitte i ro og observere, og de høylytte skaper diskusjoner og skaper engasjement i klassen. Dette skaper god synergi og samarbeid i klassen hvor alle har sine egne roller. Det kan også være smart for de høylytte elevene å få med seg de stille elevene, og for de stille elevene å dele sine notater og godt evaluerte tanker omkring emnet. Det viktigste vil være å respektere de andre studentenes roller i klasserommet og vite at de oppfører seg slik fordi det er slik de lærer best.

Vær komfortabel med deg selv

Uansett hva slags student du er i klasserommet er det viktigste at du er komfortabel med deg selv. Det er ingenting galt med å stille spørsmål, samarbeide med andre elever eller å trekke seg tilbake og ta det med ro. Den beste studieteknikken vil alltid være å fokusere på emnet og ikke på hvordan du oppfører deg selv. Hvis du lærer mest av å observere andre, fortsett med dette. Hvis du lærer mest av å rekke opp hånden og å diskutere med andre, ikke vær redd for å gjøre dette. Pass kun på at du ikke forstyrrer andre.