Kan video gjøre det enklere å være ny som student?

Det er ingen tvil om at landskapet innen undervisning og studier har endret seg noe drastisk i løpet av de siste tiårene. Det kommer stadig ny teknologi på banen, og etter hvert som innovasjonen går sin gang vil også våre metoder for undervisning og studering endre seg. I løpet av årenes gang har vi eksperimentert med en rekke forskjellige elementer når det gjelder det å skulle optimalisere forholdene for læring og mestring i norske skoler – projektorer, bildefremvisninger, lytteeksempler – listen er lang. Disse metodene har stort sett resultert i ulike grader av effektivitet, og det gjenstår i grunn bare et eksempel på andre multimedier som gjerne kan tas i bruk, nemlig video. Video er et særdeles appellerende medium i og med at det gjør nytte av flere sanseinntrykk enn noe annet medium gjør når det gjelder utdanning og læring. Om du studerer ved hjelp av videoer, vil du fort bli oppmerksom på det faktum at videoer stimulerer både ditt syn og din hørsel, og gjør det lett å lære. Det er allerede en rekke skoler og universiteter som tar i bruk video i undervisningen sin, men hva vet vi egentlig om videoens effekt på de som ønsker å lære med større grad av effektivitet?

Videoenes utvikling innen utdanning

Det mest åpenbare faktumet vi kjenner til når det gjelder videoer til bruk innen utdanningssektoren, er det faktum at bruken av nettopp dette mediet er en trend i sterk vekst. Dette er uten tvil en direkte konsekvens av det faktum at videoer blir mer og mer tilgjengelige for tiden, innen en lang rekke forskjellige sjangre, og for en rekke forskjellige formål. Utdanning er selvsagt også en av formålene som er representert, heldigvis på særdeles stor skala. Det finnes for tiden et stort utvalg av forskjellige kanaler, produsenter, bedrifter, og annet som har som mål å skulle skape spennende og lærerike videoer til bruk for utdanning, på mange ulike skalaer. Noe av det som gjør bruken av video i dagens undervisning særdeles forskjellig fra hvordan det var i fortiden, er det faktum at vi nå er i stand til å dele videoene som brukes i læringsprosessen på tvers av enheter, grupper, individer, og annet. Dette gjør det mulig å følge opp hva du har sett i relasjon til en undervisningstime, noe som aldri var mulig bare et par tiår tilbake i tid. Nå som vi vet hvordan utviklingen av mediet i klasserommet har funnet sted, hva er fordelene ved å skulle lære fra videoer?

  • Videoer trekker flere sanseinntrykk inn i bildet, og gjør det lettere å gi lærestoffet din fulle oppmerksomhet
  • Kan bli sett hvor som helst, når som helst nå til dags

En av de aller største fordelene ved bruk av videoer nå til dags, er det faktum at det er et såpass tilgjengelig medium at det kan repeteres så mange ganger du eventuelt måtte trenge. Dette vil hjelpe deg med å holde på kunnskapen over lengre tid, og om det skulle trenges vil du også kunne gå tilbake og se over materialet så mange ganger som måtte være nødvendig. Det som gjerne gjør at vi ønsker å ta i bruk videoer som læremiddel til fordel fra hvilken som helst annen metode det måtte være, er det faktum at videoer gjør det enkelt å lære hva enn det måtte være. Det finnes mange emner og temaer som er særdeles vanskelige å lære fra papiret, i og med at de ofte er veldig visuelle av natur. Det å prøve å lære slike emner fra papiret kan være mildt sagt krevende, og det er da det vil hjelpe stort å ha en slags visuell indikator som hjelper deg med å forstå selve materialet du skal hanskes med. Ved å kunne forholde deg til dette visuelle aspektet av materiellet, vil det bli betraktelig lettere for deg å skulle lære deg prosedyrer innen utallige emner, blant annet:

  • Matematiske formler blir enklere med visuell gjennomgåelse
  • Prosedyrer innen yrkesfaglige prosedyrer krever ofte oppmerksomhet angående detaljer og rutine, noe visuell stimuli hjelper med å formidle.