Mobil læring som et eget kompetanseområde i høyere utdanning?

Moderne teknologi skaper stadig nye utfordringer, spesielt i skolen. Lærere og pedagogisk personale må ta kurs og lære seg den nye teknologien. Læreplanen setter krav til at elevene skal ha kompetanse innen dette området. Burde dette bli et eget studie på høyere utdanning? Ettersom teknologi er et moderne fenomen så bør vi kanskje øke kompetansen på dette området, mener noen.

En annen måte å se dette på kan være at mobil er en hverdagslig ting som vi ikke bør ta så høytidelig. Noen mener kanskje at vi bør integrere det bedre i studiene og enkelte at vi bør ha det som et eget fag. Hva om vi hadde det som en del av et studie som omhandler det moderne samfunnet?

Hvordan har det norske samfunnet utviklet seg?

Det er ingen tvil om at ungdomskulturen har forandret seg radikalt siden 1990-tallet og dette kan vi takke teknologien for. Aldri før har ungdom brukt så mye tid hjemme ved å spille spill og være på nett via mobil og pc. Teknologien utvikler nye varianter og det er blitt en avhengighetssak å ha mobil. Mange får mobil ganske tidlig.

Venner og familie stiller utfordringer til de unge og presset er stort. Fysisk aktivitet blir mindre viktig og vi blir mer asosial og sjenert for omgivelsene. Dette gjelder ikke bare privat, men også på jobb/skole blir det stilt krav til mobil. Det er blitt en naturlig del av det moderne samfunnet og de er lette å skaffe seg. Burde vi ha et strengere mobilsamfunn?

Mobil læring

Hva er mobil læring? stadig flere tar kurs i mobilbruk, dette gjelder spesielt eldre. Det fins mobil læring i grunnskolen der vi bruker f.eks. «Kahoot» i undervisningen. Det er viktig å være bevisst på hvordan vi bruker mobil og at det er en forskjell i metode. Skolen er opptatt av strengere regler rundt mobilbruk i skolen og vi tyr til innsamling av tlf.

Burde dette bli et eget studie i høyere utdanning? Vi burde kanskje integrere det mer i lærerutdanningen eller sette et større fokus på det innen teknologistudier? Mobil er også en privatsak, vi burde kanskje ha et studie som satte mobil i et større perspektiv, hva angår humanistiske fag og historisk utvikling av fenomenet. Dette er viktig å sette fokus på.

Mobil – en privatsak eller en offentlig interesse?

Dette gjelder ikke bare mobil, innen teknologi ser vi at både PC, nettbrett og elektriske duppeditter utvikler seg. Vi tar i bruk moderne teknologi på flere områder og det er viktig å følge med. Burde vi ha et strengere skille mellom privat og offentlige interesser? Nå er det mulig å gjøre flere operasjoner på mobiler enn tidligere og vi klarer oss uten PC.

Det er også et spørsmål om privatliv og hvor offentlig vi ønsker å være. Både bankinformasjon og private bilder er tilgjengelig via mobil og det er lettere å begå kriminalitet. Dette bør vi tenke over når vi snakker om mobil læring i skolen. Burde elevene få beholde mobil under undervisning så lenge den er lydløs? Burde vi forby mobil i skolen?

Mobilens plass i samfunnet

Et strengt regelverk er viktig og mobil læring bør integreres i alle studier. Å spesialisere seg på moderne teknologi som mobiltlf. kan være viktig og flere institusjoner ville hatt nytte av den kompetansen. Burde vi ha det som emne som en del av et studie eller skal vi ha en høyere grad? Er mobil læring så viktig? Hva med foreldre?

Hvordan skal mobil læres?

Hvordan skal mobil læring foregå og hvem skal ha ansvaret? Dette er et viktig spørsmål. Skal vi ha fokus på det tekniske eller ha et mer humant syn på det? Alle har et forhold til mobil og det er viktig at vi ikke bagatelliserer temaet. Skal vi ha et seriøs studie i høyere utdanning bør det kanskje fremsettes argument for dette.