Skap en motiverende og spennende undervisning for studenter!

Mange skoletrøtte studenter trenger motivasjon for å holde følge med studiene. Ikke alle forelesere er like flinke til dette og vi trenger variasjon i undervisningen. Dette er viktig for å skape entusiasme rundt temaet. Multimedia og video er en stor del av hverdagen til studentene, det er derfor viktig å inkludere dette i forelesningen, ikke bare tenke teori.

Video i undervisningen er en fantastisk måte å visualisere temaet og få satt teorien i et mer spennende perspektiv. Du kan bruke et kort klipp for å visualisere, eller du kan vise en lengre fortelling som et sidespor til temaet. Læringsressursene på dette området er gode. Det er ifølge læreplanen nedsatt at vi skal bruke multimedia i undervisningen.

Hvordan bruke video i undervisningen på en god måte?

Det er mange måter å bruke video i undervisningen på, bare lærerens kreativitet setter grenser. Vi kan se en hel om film om temaet i et auditorium, noe som kan gi studentene en god og kanskje større innsikt i temaet ved at det blir visualisert og eksemplifisert. Mennesker har flere intelligenser og det er viktig å være kreativ.

Det er viktig at studentene får et bredt undervisningstilbud slik at alle føler seg inkludert. Hvis temaet f.eks. er Kultur og kommunikasjon, er det fint å bruke video for å vise hvordan ulike kulturer lever. Dette gir en mangfoldig læring og en bedre forståelse av temaet. Det er viktig å inkludere video i undervisningen på en naturlig måte.

Hva er læringsutbyttet av video?

Ifølge læreplanen er læringsutbyttet av video stort. Det setter i gang kreativiteten og vi varierer undervisningen. IKT er et av hovedområdene innen grunnleggende ferdigheter i skolen, og det er således viktig at studentene lærer seg dette. Mange unge har stor kunnskap om video og har dette som interessefelt på fritiden. Det er viktig at forelesere tar dette i betraktning.

Vi kan velge å bruke video som en avsporing fra temaet eller inkludere det naturlig i temaet. Det er viktig at studentene lærer seg forskjellen på video som underholdningsmedium og som læringsverktøy. Skal studentene ha egne muntlige framføringer er det mulig å inkludere video i PowerPoint e.l.. Det er viktig at vi er bevisst på hvordan vi bruker video.

Samfunnsengasjerte studenter

Når vi foreleser er det viktig å ikke ekskludere samfunnet utenfor og bare lære fra boka. Læring er helhetlig og foregår på flere måter. Noen lærere tar med studentene på kino og gir dem den opplevelsen i tillegg. Vi kan også gi studentene i oppgave å lage egne videoer som en prosjektoppgave der vi tar i bruk grunnleggende ferdigheter om IKT.

Undervisningen gir uante muligheter og vi kan også bruke video som et avbrekk og et underholdningsmedium for å få opp entusiasmen før vi fortsetter. Vi kan også bruke det som et bakgrunnsteppe, som en bildefortelling som skurrer i bakgrunnen om temaet. Video finnes i flere kategorier og det er viktig å være kvalitetsbevisst når vi skal vise det for studentene.

Hvilken video er egnet for undervisningen?

Det er flere sjangrer å velge mellom og det er opptil den enkelte foreleser hva som passer. Du kan vise dokumentar, en musikkvideo, et læringsklipp eller f.eks. en mediepersonlighet som snakker om temaet. Det er viktig at vi følger temaet og at video ikke blir en avstikker der vi blir opptatt med noe annet. Lengden på videoen er avgjørende.

Er video positivt eller negativt for studentenes forståelse?

Som alt annet er det viktig i hvilken sammenheng du velger å bruke video. Det kan ha både en negativ og positiv konsekvens. Det er lett å bruke video feil, men det er viktig å være kvalitetsbevisst, men samtidig gi det en underholdningsfaktor til læringsutbyttet slik at studentene føler det er en variasjon. Video skaper stemning og det er viktig å utnytte dette.