Studieoversikt

Forskning viser at engasjerte studenter gir bedre resultater. Dette er jo ganske naturlig. Tenk bare gjennom hvor mye lettere du lærer og husker kunnskap når du er genuint interessert i fagfeltet. Siden du har valgt et studie er det også sannsynlig at du interesserer deg for fagfeltet. Du kan være din egen hjelper og motivator for å styrke ditt engasjement. Dersom du helt fra starten av i studieåret skaffer deg god oversikt over hvilke studiebolker du skal gjennom og hvordan bolkene bygger på hverandre vil dette hjelpe deg til å forstå hvordan studiet er bygd opp og hvilke kunnskap du skal ha tilegnet deg gjennom studiet. Når du skal igang med et nytt studie kan det være lurt å starte med å lese gjennom studieoversikten. Les gjennom hvilke fagområder som prioriteres og hvordan studiet er bygget opp i bolker. Dernest kan det være lurt å ta en titt på pensumlisten slik at du har en god oversikt over litteraturen som du må lese og gjerne også anbefalt tilleggslitteratur. Bruk gjerne litt tid på å sette deg inn i hvert enkelt fagfelt slik at du har større forståelse for det aktuelle faget. Er det kanskje et eller flere fagområder som engasjerer det spesielt?

Litteraturen

Det kan være lurt å starte med å ta for deg hovedkapitlene i læreboka. Se gjennom og finn ut hvordan fagområdene er delt inn. Merk deg hvordan studiet er bygget opp og hvordan kapitlene bygger på hverandre. Ta dernest for deg underkapitlene slik at du skaffer deg nærmere oversikt over hvordan fagfeltene er inndelt. Først nå kan du bla litt i boka. Les litt her og litt der i boka. Hvordan er språket? Er det mye faguttrykk? Innen mange fagområder finnes det egen terminologi som kanskje kan være fremmed i starten. Ikke fortvil, du kommer fort inn i den. Når du føler du har skaffet deg god oversikt, er det bare å gyve løs på resten av faglitteraturen og gjenta metodikken. Etter å ha gått gjennom all studielitteraturen på denne måten har du forhåpentligvis skaffet deg en god oversikt over studiets innhold og gjort deg litt kjent med bøkenes oppbygning. Med bedre forståelse for studiets oppbygning er det lettere å la seg engasjere og hente ut motivasjon til å komme seg gjennom også de delene av studiet som du i utgangspunktet kanskje ikke så for deg vil være interessant og engasjerende. Du er nå klar for å ta for deg neste punkt.

  • Forelesninger
  • Medstudenter

Dernest kan det være et smart trekk dersom du skaffer deg ytterligere informasjon om hva utdanningsinstitusjonen du skal studere ved har av studiehjelp. Når og hvor finner forelesninger sted? Er det noen forelesninger du bør prioritere foran andre? Skaff deg også raskt oversikt over medstudenter du kan gå sammen i studiering sammen med? Kanskje du allerede kjenner noen av dem. Inviter dem gjerne til å komme sammen for å snakke om og planlegge semesteret. Å komme sammen slik vil kunne gi deg/dere ulike perspektiver på studiet. Har dere kanskje ulike oppfatninger og forståelse av studieinnholdet kan det gi dere en dypere breddeforståelse av fagfeltet når dere diskuterer ulike oppfatninger. Kanskje dere oppdager nye innfallsvinkler? Det å komme sammen slik kan være en viktig brikke til at dere gir hverandre bedre oversikt, mer kunnskap om studiet, og sist men, ikke minst vil det å komme sammen for diskusjoner i seg selv være engasjerende. Vil dette være med på å øke ditt engasjement, tenker du kanskje nå. Utvilsomt. Når du er trygg på at du har god forståelse for hovedinnhold i ditt studie vil det også gi deg større forståelse av viktigheten av studiet og hvordan det kan gjøre deg til en nyttig og engasjert bidragsyter i samfunnet.

  • Engasjert student